PLAÇA U D’OCTUBRE

Nova comissió de l’AFA Eiximenis, creada per unanimitat a l’Assemblea extraordinària del dia 22 de juny de 2021. Les estratègies i objectius es van aprovar a l’Assemblea ordinària del dia 28 de setembre de 2021.

Estratègies i objectius de la comissió Plaça U d’Octubre

Documents:

Notes de premsa als mitjans de comunicació:

 

Contacte: 1octubre@afaeiximenis.cat