Comissió de coeducació

Aquesta és una nova comissió creada aquest mes de març de 2022, impulsada per dos mares de l’escola (Mariona Salvador i la Laia Pèlach) amb la voluntat tant de treballar en el marc de l’AFA per incorporar la perspectiva de gènere a totes les nostres accions com d’incidir a l’escola per promoure la coeducació també en tota la seva activitat educativa. Els objectius d’aquesta comissió són:

  • Sensibilitzar i conscienciar sobre la importància i necessitat de la coeducació.
  • Minimitzar la pervivència d’estereotips i rols de gènere que segueixen reproduint-se en els diferents àmbits i espais escolars.
  • Introduir l’educació sexoafectiva i la diversitat de gènere LGBTIQ com a forma de prevenir diverses formes d’abús de poder, de violències i de segregació.
  • Visibilitzar les dones i altres col·lectius minoritzats per tal que tots els infants disposin de referents de feminitats i masculinitats positius i saludables.
  • Garantir la coeducació a totes les activitats que organitza l’AFA: extraescolars, menjador, casals, festes i altres activitats.
  • Promoure l’educació sexoafectiva entre les famílies de l’escola.
  • Coordinar-nos amb l’escola per promoure la coeducació en totes les activitats i al llarg de tota l’etapa educativa tenint en compte tant l’educació formal com els espais de relació informals.

ESPAI WEB COL·LABORATIU QUE HA INICIAT AQUESTA COMISSIÓ.

Entreu a descobrir una colla de recursos (contes, webs, activitats, ….) per treballar amb la mainada temes com el feminisme o l’igualtat de gènere, la sexoafectivitat, les noves masculinitats, etc. També podeu col·laborar-hi presentant-nos els vostres recursos preferits.