Associar-se

Són socis de l’AFA tots els pares, mares, tutors o representants legals dels alumnes del centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer a l’associació i que contribueixin a sostenir-la amb les corresponents quotes.

Per ser soci de l’AFA caldrà que:

  • Contribuïu econòmicament a sostenir l’associació.
  • Participeu a les assemblees, reunions i activitats.