Presentació

L’AFA de l’Eiximenis és l’associació de mares, pares, tutors  i representants legals dels alumnes de l’Escola Eiximenis i està constituïda sense cap ànim de lucre.

Gràcies a les aportacions econòmiques de les famílies que manifesten la seva voluntat de pertànyer a l’associació podem organitzar tot un seguit d’activitats adreçades als nostres fills i filles.

Per al bon funcionament de l’AFA, ens estructurem en diferents comissions que treballen separadament i posteriorment posen el seu treball en comú a les reunions de junta.  Les comissions que configuren l’AFA Eiximenis són: Extraescolars, Llibres, Servei d’acollida, menjador, fotografia, loteria, festes, comunicació.

Periòdicament també mantenim reunions amb l’escola amb l’objectiu de col·laborar conjuntament en els projectes i activitats del centre.

El nostre principal objectiu és afavorir el màxim el creixement dels nostres fills i filles a tots els nivells i per això animem a totes les famílies a participar-hi.