Organigrama

La junta de l’AFA està formada per presidència, tresoreria, secretariat, vocals a més dels delegats i delegades de cada curs i els membres de les diferents comissions, segons els Estatuts de l’Associació.

La junta directiva està formada i registrada a la Generalitat en data 01 de febrer de 2021, segons acord de L’Assemblea General de 30/9/2020 pels següents socis/es:

  • Presidenta Mariona Casadevall
  • Tresorer Pere Garriga
  • Secretaria Anna Puigdemont
  • Vocal: Laura Balat
  • Vocal: Cesc Adroher
  • Vocal: Marta Marquès